Gedragstherapie

Gedragstherapie


Een gedragsconsult bestaat uit een hele reeks vragen, een medisch onderzoek en bespreking van de aanpak van het probleem. Bij een gedragsconsult is het belangrijk dat alle gezinsleden aanwezig zijn, vooral tijdens het eerste gesprek.


Vooraleer het gesprek start, gaat eerst nog een volledig klinisch onderzoek vooraf, zodat een medisch probleem als oorzaak kan uitgesloten worden.

Een eerste gesprek duurt al gauw meer dan een uur en er worden zeer veel vragen gesteld. Enerzijds over de omgeving, de dagelijkse routine, de beweging en medische geschiedenis van het dier. Anderzijds over de samenstelling en eventuele veranderingen binnen het gezin.


Nadien komt het eigenlijke probleem aan bod, samen met de reactie van alle gezinsleden op het probleem.


Als laatste wordt er een probleemlijst opgesteld en wordt er samen met alle gezinsleden een plan van aanpak opgemaakt.


Na enkele weken komen er, afhankelijk van het probleem, een of meerdere evaluatiemomenten.