gedragstherapie

Dierenartsenpraktijk Rabier


0478/21.25.29

Op afspraak kan je bij mij terecht voor gedragsconsulten.


Een gedragsconsult bestaat uit een hele reeks vragen, een medisch onderzoek en bespreking van de aanpak van het probleem.


Bij een gedragsconsult is het (vooral bij het eerste gesprek) belangrijk dat alle gezinsleden aanwezig zijn.


Een eerste gesprek duurt al gauw meer dan een uur. Er worden zeer veel vragen gesteld. Onder andere over de omgeving waarin het dier leeft. De dagelijkse routine van het dier. De beweging die het krijgt.  De samenstelling van het gezin. Veranderingen binnen het gezin. De medische voorgeschiedenis van de patiënt. Het eigenlijke probleem. De reactie van alle gezinsleden op het probleem. ...


Ook een volledig klinisch onderzoek is belangrijk, want er zijn ook medische problemen die het gedrag van de patiënt kan veranderen.


Tenslotte wordt er een probleemlijst opgesteld en samen met alle gezinsleden wordt er een plan van aanpak opgemaakt.


Afhankelijk van het probleem, wordt enkele weken later de vooruitgang geëvalueerd.